FELNIKLINIKA

Impresszum

Mikor kell a gumiabroncsokat lecserélni?

Ügyeljen a mintaárok mélységére A    gumiabroncs    futófelületi    mintaárok    mélységét    természetesen    alapos    ellenőrzésnek ajánlatos alávetni, ugyanis a gumiabroncs számos lényeges tulajdonsága füg ettől. A   mintaárok   mélysége   döntő   fontosságú,   amelynek   a   hatósági   előírások   szerint   1,6   mm- nek    kell    lennie.    Aki    ennél    kisebb    mélységű    mintaárkú    gumiabronccsal    közlekedik, számolnia   kell   azzal,   hogy   a   biztosító   baleset   esetén   nem   téríti   meg   a   keletkezett   kárát, illetve, adott esetben büntetést kell fizetnie Nyugat-Európa több országában. A   mintaárok   mélységének   meghatározásához   segítségül   szolgálhat   a   kopásjelző   rendszer (TWI)*:    ez    a    mintaárokba    vulkanizált    kis    "kitüremkedésekből"    áll,    amelyek    a    mintázat kopásával    láthatóvá    válnak.    A    kopásjelzők    elhelyezkedését    a    gumiabroncs    vállrészén látható TWI felirat jelzi. A     mintaárok     megmaradt     mélységének     meghatározásához     mérést     kell     végezni     a kopásjelzővel ellátott mintaárkokban. (*TWI   =   Tread   Wear   Indicator.   Egyes   gumiabroncsgyártók   a   TWI   felirat   helyett   a   márkajellel   vagy egy háromszöggel jelölik a kopásjelzőt.) Javaslatunk az Ön biztonsága érdekében Mivel   a   vizenfutás   (aquaplaning)   veszélye   fokozottan   nő,   és   a   fékezési   tulajdonságok   is jelentősen    romlanak    az    előrehaladott    kopással,    a    gumiabroncsokat    már    a    minimális mintaárokmélység elérése előtt le kell cserélni. Általában a következő értékeknél ajánlott a csere: Nyári gumiabroncsok:       2 mm-es mintaárokmélység Széles gumiabroncsok:      3 mm-es mintaárokmélység Téli gumiabroncsok:          4 mm-es mintaárokmélység  Valamikor elkerülhetetlenné válik a gumiabroncsok cseréje A   gumiabroncsokat   akkor   kell   cserélni,   amikor   a   minimális   mintaárokmélységig   kopott   a futófelület, vagy ha helyrehozhatatlan károsodás érte a gumit. Ezen   kívül   az   öregedés   is   indokolttá   teheti   a   cserét,   azonban   átlagos   futásteljesítmény esetén a kopás miatt jóval az elöregedés előtt szükségessé válik a csere. Kivételt    jelenthetnek    a    lakóautók,    az    utánfutók,    a    veterán    autók    és    a    pótkerekek, amelyeknél a szezonális használat miatt a menetteljesítmény az átlagos alatt marad.

Mikor kell a gumiabroncsokat lecserélni?

Miért szükséges új gumiabroncshoz új szelep? Különféle   szeleptípusok   léteznek,   azonban   mind   ugyanazt   a   célt   szolgálják:   tömítenek, lehetővé teszik a gumiabroncs levegőnyomásának ellenőrzését és szabályozását. -   A   gumiszelepek   megában   a   kerékpántfuratban   tömítenek,   a   fémből   készült   menetes szelepekbe a tömítéshez egy kis tömítőgyűrűt helyeznek. - A szelep meghibásodása nyomáscsökkenést okozhat. -   A   szelepfurat   peremfelülete   fontos   a   tömítés   szempontjából   és   a   szelep   beszerelésekor szennyeződéstől, rozsdától, valamint sérülésektől mentesnek kell lennie. -    A    gumiszelepek    is    öregszenek:    ennek    jele,    hogy    egyre    több    repedés    képződik    a szeleptesten, ami veszélyes lehet. - Nagy sebességnél hatalmas centrifugális erő hajtja el a szelepet. -   Egy   gumiszelep   kereken   20   gramm   tömegű,   200km/h   felett   azonban   7,5   kg   centrifugális húzóerő hat rá. -     Ezért     nagy     sebességű     gépkocsik     kerékpántjain     vagy     dísztárcsáin     szeleptámaszt alkalmaznak. -   A   centrifugális   erő   hatására   a   szelepszög   nem   változhat   meg   25°-nál   többet,   ellenkező esetben   szeleptámaszt   (kerékdísztárcsa)   vagy   pedig   fém   alapzatú   menetes   szelepeket   kell alkalmazni (úgynevezett Clamp-in-Ventile). -   Gumiabroncs   cseréje   esetén   általában   a   szelepet   is   cserélik,   ami   igazán   jutányos   áron vásárolt biztonságot jelent. -   A   szennyeződés,   a   por   és   a   nedvesség   menet   közben   a   szelep   finom   belső   szerkezetében könnyen   sérülést   okozhat,   ezért   a   szelepsapkának   műszaki   szempontból   alapvető   szerepe van, mindig biztosan fel kell csavarni a helyére. Nyúlási próba 200   km/h   sebességnél   a   szelepre   óriási   centrifugális   erő   hat.   Az   öregedő   gumiszelepek nem   bírják   ezt   a   nagy   terhelést,   aminek   gyakran   nem   is   észlelhető,   rejtett   levegőszivárgás lehet az eredménye az ebből adódó következményekkel együtt.

Miért ajánlatos az új és kevésbé kopott gumiabroncsokat a

hátsó kerekekre szerelni?

Az   új,   vagy   kevésbé   kopott   gumiabroncsokat   előnyösebb   a   hátsó   kerekekre   szerelni,   mert ez    vészhelyzetben    (pl.    hirtelen    fékezés    szűk    kanyarban)    jobb    úttartást    biztosít,    főleg nedves, csúszós úttesten. Abból    kell    kiindulni,    hogy    a    kritikus    közlekedési    helyzetek    többnyire    nedves    úttesten lépnek   fel.   Amennyiben   ilyenkor   az   első   kerék   gumiabroncsai   pl.   vízenfutás   miatt   elveszítik a    kapcsolatot    az    úttest    felületével,    a    gépkocsi    átmenetileg    kormányozhatatlanná    válik, azonban általában megtartja helyzetét és menetirányát. Amennyiben   viszont   a   hátsó   kerekeknél   szakad   meg   a   kapcsolat   az   úttesttel,   a   gépkocsi hátulja      kitör.      Egy      ilyen      kritikus      helyzettel      sokkal      nehezebb      megbirkóznia      a gépkocsivezetőnek mint egy rövid ideig tartó kormányozhatatlansággal.

Miért kell télen téli gumiabroncsot, nyáron pedig nyári

gumiabroncsot használni?

A gumikeverék tapadását befolyásolja a hőmérséklet. Ez a hőmérsékleti tartomány a nyári gumiabroncsok számára. Ez a hőmérsékleti tartomány a téli gumiabroncsok számára. Biztonsági   okokból   azt   ajánljuk,   hogy   nyáron   minél   előbb   szerelje   fel   gépkocsiját   nyári gumiabroncsokkal, télen pedig téli gumiabroncsokkal. Hasonlóan kedvezőtlenül viselkedik a téli gumiabroncs nyáron! Ajánlott 4 téli gumiabroncsot használni.

FELNIKLINIKA

Alumínium       és       acél       felnik javítása   és   görgőzése:   személy ,      kistehergépkocsi,      quad      , gokart és veterán. Acél      -      és      alumínium-felni javítása 1985 óta. TÜV   Reihnland   minösíti   a   felni görgőzési                  (felnijavítási) eljárásunkat        1998-ban,        ez alapján    adja    ki    a    Közlekedési Főfelügyelet                                az engedélyszámot   a   tevékenység gyakorlására.
1107 Budapest, Árpa u. 20. Tel./Fax.: 06-1/261-9349 | Tel.: 06-1/433-4434 | Mob.: 06-30/372-3535 Nyitvatartás: Hétfőtől Péntekig 07:30 - 17:00
Joób és Társa Kft.
felnijavítás - görgőzés - felni értékesítés -gumiabroncs szerelés, javítás -gumiabroncs értékesítés (kis és nagykereskedés) -MOTOR gumiabroncs értékesítés és SZERELÉS!
FELNIKLINIKA
felnijavítás - görgőzés - felni értékesítés -gumiabroncs szerelés, javítás -gumiabroncs értékesítés (kis és nagykereskedés) -MOTOR gumiabroncs értékesítés és SZERELÉS!

Impresszum

Mikor kell a gumiabroncsokat

lecserélni?

Ügyeljen a mintaárok mélységére A    gumiabroncs    futófelületi    mintaárok    mélységét    természetesen alapos    ellenőrzésnek    ajánlatos    alávetni,    ugyanis    a    gumiabroncs számos lényeges tulajdonsága füg ettől. A    mintaárok    mélysége    döntő    fontosságú,    amelynek    a    hatósági előírások   szerint   1,6   mm-nek   kell   lennie.   Aki   ennél   kisebb   mélységű mintaárkú   gumiabronccsal   közlekedik,   számolnia   kell   azzal,   hogy   a biztosító   baleset   esetén   nem   téríti   meg   a   keletkezett   kárát,   illetve, adott      esetben      büntetést      kell      fizetnie      Nyugat-Európa      több országában. A   mintaárok   mélységének   meghatározásához   segítségül   szolgálhat a    kopásjelző    rendszer    (TWI)*:    ez    a    mintaárokba    vulkanizált    kis "kitüremkedésekből"   áll,   amelyek   a   mintázat   kopásával   láthatóvá válnak.    A    kopásjelzők    elhelyezkedését    a    gumiabroncs    vállrészén látható TWI felirat jelzi. A   mintaárok   megmaradt   mélységének   meghatározásához   mérést kell végezni a kopásjelzővel ellátott mintaárkokban. (*TWI   =   Tread   Wear   Indicator.   Egyes   gumiabroncsgyártók   a   TWI   felirat helyett a márkajellel vagy egy háromszöggel jelölik a kopásjelzőt.) Javaslatunk az Ön biztonsága érdekében Mivel    a    vizenfutás    (aquaplaning)    veszélye    fokozottan    nő,    és    a fékezési    tulajdonságok    is    jelentősen    romlanak    az    előrehaladott kopással,   a   gumiabroncsokat   már   a   minimális   mintaárokmélység elérése előtt le kell cserélni. Általában a következő értékeknél ajánlott a csere: Nyári gumiabroncsok:       2 mm-es mintaárokmélység Széles gumiabroncsok:      3 mm-es mintaárokmélység Téli gumiabroncsok:          4 mm-es mintaárokmélység  Valamikor elkerülhetetlenné válik a gumiabroncsok cseréje A     gumiabroncsokat     akkor     kell     cserélni,     amikor     a     minimális mintaárokmélységig         kopott         a         futófelület,         vagy         ha helyrehozhatatlan károsodás érte a gumit. Ezen    kívül    az    öregedés    is    indokolttá    teheti    a    cserét,    azonban átlagos   futásteljesítmény   esetén   a   kopás   miatt   jóval   az   elöregedés előtt szükségessé válik a csere. Kivételt   jelenthetnek   a   lakóautók,   az   utánfutók,   a   veterán   autók   és a     pótkerekek,     amelyeknél     a     szezonális     használat     miatt     a menetteljesítmény az átlagos alatt marad.

Mikor kell a gumiabroncsokat

lecserélni?

Miért szükséges új gumiabroncshoz új szelep? Különféle   szeleptípusok   léteznek,   azonban   mind   ugyanazt   a   célt szolgálják:        tömítenek,        lehetővé        teszik        a        gumiabroncs levegőnyomásának ellenőrzését és szabályozását. -    A    gumiszelepek    megában    a    kerékpántfuratban    tömítenek,    a fémből     készült     menetes     szelepekbe     a     tömítéshez     egy     kis tömítőgyűrűt helyeznek. - A szelep meghibásodása nyomáscsökkenést okozhat. -   A   szelepfurat   peremfelülete   fontos   a   tömítés   szempontjából   és   a szelep      beszerelésekor      szennyeződéstől,      rozsdától,      valamint sérülésektől mentesnek kell lennie. -    A    gumiszelepek    is    öregszenek:    ennek    jele,    hogy    egyre    több repedés képződik a szeleptesten, ami veszélyes lehet. - Nagy sebességnél hatalmas centrifugális erő hajtja el a szelepet. -    Egy    gumiszelep    kereken    20    gramm    tömegű,    200km/h    felett azonban 7,5 kg centrifugális húzóerő hat rá. -   Ezért   nagy   sebességű   gépkocsik   kerékpántjain   vagy   dísztárcsáin szeleptámaszt alkalmaznak. -   A   centrifugális   erő   hatására   a   szelepszög   nem   változhat   meg   25°- nál   többet,   ellenkező   esetben   szeleptámaszt   (kerékdísztárcsa)   vagy pedig      fém      alapzatú      menetes      szelepeket      kell      alkalmazni (úgynevezett Clamp-in-Ventile). -   Gumiabroncs   cseréje   esetén   általában   a   szelepet   is   cserélik,   ami igazán jutányos áron vásárolt biztonságot jelent. -   A   szennyeződés,   a   por   és   a   nedvesség   menet   közben   a   szelep finom    belső    szerkezetében    könnyen    sérülést    okozhat,    ezért    a szelepsapkának     műszaki     szempontból     alapvető     szerepe     van, mindig biztosan fel kell csavarni a helyére. Nyúlási próba 200   km/h   sebességnél   a   szelepre   óriási   centrifugális   erő   hat.   Az öregedő    gumiszelepek    nem    bírják    ezt    a    nagy    terhelést,    aminek gyakran     nem     is     észlelhető,     rejtett     levegőszivárgás     lehet     az eredménye az ebből adódó következményekkel együtt.

Miért ajánlatos az új és kevésbé

kopott gumiabroncsokat a hátsó

kerekekre szerelni?

Az   új,   vagy   kevésbé   kopott   gumiabroncsokat   előnyösebb   a   hátsó kerekekre    szerelni,    mert    ez    vészhelyzetben    (pl.    hirtelen    fékezés szűk    kanyarban)    jobb    úttartást    biztosít,    főleg    nedves,    csúszós úttesten. Abból   kell   kiindulni,   hogy   a   kritikus   közlekedési   helyzetek   többnyire nedves    úttesten    lépnek    fel.    Amennyiben    ilyenkor    az    első    kerék gumiabroncsai   pl.   vízenfutás   miatt   elveszítik   a   kapcsolatot   az   úttest felületével,    a    gépkocsi    átmenetileg    kormányozhatatlanná    válik, azonban általában megtartja helyzetét és menetirányát. Amennyiben   viszont   a   hátsó   kerekeknél   szakad   meg   a   kapcsolat   az úttesttel,    a    gépkocsi    hátulja    kitör.    Egy    ilyen    kritikus    helyzettel sokkal   nehezebb   megbirkóznia   a   gépkocsivezetőnek   mint   egy   rövid ideig tartó kormányozhatatlansággal.

Miért kell télen téli

gumiabroncsot, nyáron pedig nyári

gumiabroncsot használni?

A gumikeverék tapadását befolyásolja a hőmérséklet. Ez a hőmérsékleti tartomány a nyári gumiabroncsok számára. Ez a hőmérsékleti tartomány a téli gumiabroncsok számára. Biztonsági   okokból   azt   ajánljuk,   hogy   nyáron   minél   előbb   szerelje fel      gépkocsiját      nyári      gumiabroncsokkal,      télen      pedig      téli gumiabroncsokkal. Hasonlóan kedvezőtlenül viselkedik a téli gumiabroncs nyáron! Ajánlott 4 téli gumiabroncsot használni.

FELNIKLINIKA

Alumínium   és   acél   felnik   javítása   és   görgőzése:   személy   , kistehergépkocsi, quad , gokart és veterán. Acél - és alumínium-felni javítása 1985 óta. TÜV    Reihnland    minösíti    a    felni    görgőzési    (felnijavítási) eljárásunkat    1998-ban,    ez    alapján    adja    ki    a    Közlekedési Főfelügyelet        az        engedélyszámot        a        tevékenység gyakorlására.
Joób és Társa Kft.
1107 Budapest, Árpa u. 20. Tel./Fax.: 06-1/261-9349 | Tel.: 06-1/433-4434 | Mob.: 06-30/372-3535 Nyitvatartás: Hétfőtől Péntekig 07:30 - 17:00